,

Regulamin dostaw

Sklepu internetowego

www.displaysystems.pl

 1. Nieniejsze postanowienia są integralną częścią Regulaminu Sklepu znajdującego się pod adresem elektronicznym www.displaysystems.pl
 2. Dostawa Towaru odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Towar dostarczany jest na adres wskazany w Zamówieniu.
 4. Zamawiany towar może być odebrany przez Klienta we własnym zakresie wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedawcą.
 5. Sprzedawca oferuje towary w opakowaniach zbiorczych, które są opisane, co do ich zawartości oraz ilości umieszczonych w nich towarów.
 6. Koszt wysyłki jednego opakowania do 30 kg o wymiarach nieprzekraczających 60 x 60 x 120 cm wynosi 22 pln netto.
 7. W przypadku dostawy towaru w opakowaniu o innych wymiarach niż wymienione w ust. 6 powyżej, koszt dostawy podlega indywidualnym ustaleniom między stronami,
 8. Inne opakowania towaru stanowią dodatkowy koszt Klienta, ustalany ze Sprzedawcą indywidualnie.
 9. Koszt dostawy stanowi koszt szacunkowy, ze względu na wyliczenia w systemie, w pierwszej kolejności następuje wyliczenie wagi towaru.
 10. Ostateczne podanie kosztów dostawy następuje po dokonaniu wyboru przez Klienta ilości towarów. Jeżeli system wyliczy wyższy lub niższy koszt dostawy, zamówienie będzie modyfikowane i przesłane do Klienta w celu akceptacji zmian.
 11. W przypadku sytuacji, o ktorej mowa w ust. 10 powyżej realizacja zamówienia następuje po odesłaniu przez Klineta faxem lub mailem akceptacji zmian w dokonanym zamówieniu.
 12. Czas realizacji zamówienia oznacza orientacyjny termin, w którym zamówienie powinno zostać wysłane do Klienta. Towar, który jest  dostępny w magazynie Sprzedawcy wysyłany jest do 7 dni roboczych po wpłynięciu płatności za zamówienie.
 13. Sprzedawca zastrzega, iż dostawa towaru, który jest objęty dodatkowymi usługami będzie ustalana indywidualnie z Klientem.
 14. Do każdego zakupu dołączona jest faktura VAT.
 15. Podczas odbioru Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy dostarczony Towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz sprawdzić, czy jest on zgodny z opisem Zamówienia. Brak zastrzeżeń, co do stanu przesyłki Klient potwierdza własnoręcznym podpisem.
 16. Ewentualne reklamacje z tytułu niezgodności stanu ilościowego czy uszkodzeń przesyłki będą rozpatrywane jeżeli Klient poinformuje o niezgodności Sprzedawce w ciągu siedmiu (7) dni od  otrzymania dostawy oraz dokona pisemnej adnotacji na liście przewozowym.
 17. Sprzedawca zastrzega, iż w przypadku nie wywiązania się Klienta z obowiązku wynikającego z ust. 16 powyżej, reklamacja nie będzie podlegała rozpatrzeniu.

Gadżety i tekstylia reklamowe

Newsletter

Kontakt

Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 - 16:30.

Telefon: (+48) 22 772 21 12

Zapraszamy do kontaktu z nami!
Jesteśmy na Google+
Google+